قانون مدنی

ماده 822 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت سوم: در اخذ به شفعه

حق شفعه قابل اسقاط است، و اسقاط آن، به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید، واقع می‌شود.

تفسیر ماده 822 قانون مدنی

+ اسقاط حق خیاری که برای شریک در بیع پیش بینی شده است به تنهایی دلالت بر اسقاط حق شفعه ندارد، زیرا احتمال دارد برای زمینه‌سازی اخذ به شفعه باشد، مگر اینکه با قراین دیگری همراه شود.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م822، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا