قانون مدنی

ماده 845 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب اول: در وصایا » فصل سوم: در موصی‌به

میزان ثلث، به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می‌شود، نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.

تفسیر ماده 845 قانون مدنی

+ تمام اموال و حقوقی را که در زمان فوت، ملک موصی است باید جزء دارای او به شمار آورد، هرچند نسبت به آن وصیتی شده باشد یا بعد از فوت تلف شود.

← در محاسبه میزان دارایی موصی، نه تنها همه اموال و حقوق و مطالبات موصی منظور می‌شود، اموالی هم که سبب تملک آن به وسیله موصی ایجاد شده است و بعد از فوت به ترکه افزوده می‌گردد، جزء دارایی برای محاسبه ثلث است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ش261، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا