قانون مدنی

ماده 847 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب اول: در وصایا » فصل سوم: در موصی‌به

اگر موصی‌به کلی باشد، تعیین فرد با ورثه است، مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 847 قانون مدنی

+ ورثه در انتخاب فرد، دو حد گوناگون را باید رعایت کنند:

۱) لزومی ندارد که انتخاب از عالی‌ترین افراد نوع باشد. ولی، فردی که در دید عرف معیب است نباید برگزیده شود.

۲) اگر برای موصی‌به اوصافی ذکر شده باشد که تنها در فرد معین موجود است، ورثه نمی‌توانند فرد دیگری را معین کنند. همچنین، شرایط و اوصاف مورد نظر موصی ممکن است چنان باشد که موصی‌به را به شمار معینی از افراد کلی (نوع) اختصاص دهد.[1]

 

ماده 279 قانون مدنی:

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ش266، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا