قانون مدنی

ماده 85 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حِصِه هر یک از موقوفٌ‌عَلَیهم معین شد موقوفٌ‌عَلَیه می تواند حِصِه خود را تصرف کند اگر چه متولی ‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اِذن در تصرف را شرط کرده باشد.

تفسیر ماده 85 قانون مدنی

+ در عایدات موقوفه مادام که تقسیم نشده تمامی موقوف علیهم مشاعا سهیم می باشند و هیچ یک از آنها نمی تواند بدون اجازه دیگران در آن تصرف کند زیرا تصرف مزبور اگر به صورت تقسیم باشد بدون اجازه بقیه شرکا تصرف در سهام آنها خواهد بود.[1]


+ بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حِصِه هر یک از موقوفٌ‌عَلَیهم معین شد (یعنی از حال اشاعه بیرون آمد و مفروز گردید) موقوفٌ‌عَلَیه می تواند حِصِه خود را تصرف کند اگر چه متولی ‌اذن نداده باشد (زیرا تصرف مالک در ملک مفروز خود احتیاج به اذن دیگری نخواهد داشت) مگر اینکه واقف اِذن در تصرف را شرط کرده باشد. که در این حال تابع دستور واقف است زیرا واقف به این نحو خواسته مال خود را به موقوف علیهم بدهد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 110، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا