قانون مدنی

ماده 855 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب اول: در وصایا » فصل پنجم: در وصی

موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند: به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌ سومی‌ باشد و هکذا.

تفسیر ماده 855 قانون مدنی

+ در فرض ترتیب، شرایط وصی در زمانی ضرورت دارد که وصایت از وصی قبلی به او می‌رسد. زیرا، در این لحظه است که او به این سمت منصوب می‌شود.[1]


+ وصی حق ندارد برای بعد از فوت خود وصی معین کند یا در زمان حیات وصایت را به دیگری تفویض کند، مگر‌ اینکه اختیار ایصاء به او داده شده باشد (مواد 672 و 1190 قانون مدنی) ولی، وکیل و اجیر گرفتن برای اجرای وصایت مانعی ندارد، مگر این که موصی منع کرده باشد.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م855، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا