قانون مدنی

ماده 871 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل دوم: در تحقق ارث

عدم نفوذ معامله وارثان

هرگاه ورثه نسبت به اعیان تَرکه معاملاتی نمایند، مادام که دُیون متوفی تادیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُیّان می‌توانند آن را بر هم زنند.

تفسیر ماده 871 قانون مدنی

+ حکم‌ عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبیل فروش و صلح و هبه است که از وثیقه عمومی طلبکاران می‌کاهد و شامل قراردادهای مربوط به اداره ترکه (مانند اجاره و تعمیر) نمی‌شود. اجمال ماده ۸۷۱ قانون مدنی را ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی رفع کرده است.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م871، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا