قانون مدنی

ماده 875 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث

زنده بودن در زمان فوت – وراثت حمل

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است، و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

تفسیر ماده 875 قانون مدنی

+ دومین شرط وراثت زنده بودن وارث در حین موت مورث است زیرا ارث انتقال قهری مال از متوفی به وارث می‌باشد و بدون وجود منتقل الیه انتقال حاصل نمی‌گردد. بنابراین کسی که وارث قرار می‌گیرد هرگاه وجود او در حین فوت مورث محرز نباشد ارث به او داده نمی‌شود زیرا وجود شرط وراثت، محقق نمی‌باشد.[2]


+ مفاد ماده ۸۷۵ قانون مدنی در مورد وصیت نیز، برای احراز شرط وجود موصی‌له در زمان انشای وصیت، اجراء می‌شود (مواد۸۵۰ و ۸۵۱ قانون مدنی).[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م875، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج3، ص215، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا