قانون مدنی

ماده 880 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث

قتل مورث (نامشروع)

قتل از موانع ارث است. بنابراین، کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

تفسیر ماده 880 قانون مدنی

+ اگر به دستور و تلقین وارث، دیوان یا حیوانی مورث را بکشد، اثر آن مانند مباشرت است. ولی، ارگ مامور عاقل و کبیر باشد، در قوت سبب تردید می‌شود و همیشه یکسان نیست.[1]


+ رضایت مقتول برای شرکت در اقدامی که به منظور قتل انجام می‌پذیرد، مانع از عمدی بودن قتل نیست (مانند دوئل با شمشیر یا تپانچه).[1]


+ قتلی که به دستور مورث و برای رهایی او از درد و رنج و بدنامی صورت پذیرد یا در اثر قطع عضوی باشد که به امید بهبود مورث انجام شده است، سبب حرمان از ارث نیست.[1]


+ در مورد شبه عمد (جرح عمد منتهی به فوت) قانون حکم خاصی ندارد و در ماده ۸۸۱ قانون مدنی، نیز تنها قتل غیر عمد و به حکم قانون یا برای دفاع را از مفاد ماده ۸۸۰ بیرون دانسته است. با وجود این به نظر می‌رسد که چنین قاتلی ممنوع از ارث نباشد، زیرا شبه عمد نیز به دلیل فقدان قصد قتل در زمره قتل‌های غیرعمد است که با آن شباهت دارد. بند ب از ماده 291 قانون مجازات اسلامی.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 451 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص579، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا