قانون مدنی

ماده 924 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث » مبحث دوم: در سهم‌الارث وراث طبقه دوم

ارث اجداد و کلاله

هرگاه میت، اجداد و کلاله با هم داشته باشد، دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند، و در تقسیم آن، حصه ذکور دو‌ برابر اناث خواهد بود، و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بِالسَویه تقسیم می‌نمایند؛ لیکن، اگر خویش مادری فقط یک ‌برادر یا یک خواهر امی‌ باشد، فقط سُدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

تفسیر ماده 924 قانون مدنی

+ در صورتی که ورثه میت عبارت از اجداد و کلاله با هم باشند. منظور از کلاله برادر و خواهر است خواه ابوینی باشد یا ابی‌ و یا امی.

فرض مزبور در چند صورت ممکن است پیش آید:

الف) اجداد ابی و کلاله ابوینی یا ابی:

در صورتی که ورثه متوفی عبارت از اجداد ابی و کلاله ابوینی یا ابی متوفی باشند، ترکه بین آن‌ها به طوری که حصه ذکور دو برابر اناث باشد تقسیم می‌شود.

ب) اجداد امی و کلاله امی:

در صورتی که ورثه متوفی عبارت از اجداد امی و کلاله امی باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌گردد.

ج) اجداد و کلاله بعضی ابوینی یا ابی و بعضی امی:

در صورتی که ورثه متوفی عبارت از اجداد و کلاله باشند که بعضی ابی و بعضی امی هستند چناننکه ماده ۹۲۴ قانون مدنی می‌گوید عمل می‌شود.[1]


 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 3، ص313، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا