قانون مدنی

ماده 930 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث » مبحث سوم: در سهم‌الارث وراث طبقه سوم

حجب خویشان ابوینی از ابی

اگر میت اَعمام یا اَخوال ابوینی داشته باشد، اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند.

در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی، اعمام یا اخوال ‌ابی حِصِه آنها را می‌برند.

تفسیر ماده 930 قانون مدنی

+ خویشاوندان ابوینی متوفی خویشاوندان ابی را از ارث محروم می‌دارند. و تقدم خویشاوندان ابوینی بر خویشاوندان ابی نیز در وراث طبقه دوم رعایت شده است.

ماده 918 قانون مدنی:

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد، اخوه ابی ارث نمی‌برند. در صورت نبودن اخوه ابوینی، اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند.

‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.


 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 3، ص319، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا