قانون مدنی

ماده 946 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب دوم: در ارث » فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث » مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه

میراث زوج و زوجه

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه، در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

تبصره – مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده ‌است نیز لازم‌الاجرا است.

تفسیر ماده 946 قانون مدنی

+ براساس حکم مقرر در تبصره ماده ۹۴۶ قانون مدنی، حالت‌های زیر قابل تفکیک است:

۱) فوت شوهر پس از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مدنی یعنی ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ واقع شده است. در این صورت، زوجه افزون بر قیمت اعیان، از قیمت عرصه ارث می‌برد.

۲) فوت شوهر پیش از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ رخ داده و ترکه متوفی نیز تقسیم شده است. در این حالت، زوجه نمی‌تواند بعد از تقسیم مدعی ارث در قیمت زمین گردد.

۳) شوهر قبل از تصویب اصلاحیه قانون مدنی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ فوت کرده، ولی ترکه او هنوز تقسیم نشده است؛ بلکه تقسیم ترکه بعد از تصویب قانون مزبور به عمل می‌آید.[1]


 

ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه فقط از اموال ذیل؛

1) از اموال منقول، از هر قبیل که باشد؛

2) از ابنیه و اشجار.

(مصوب 1307/02/18)

منابع

1. صفایی، سید حسین، وصیت، ارث، شفعه، ش228، تهران، انتشارات سهامی انتشار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا