قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل چهارم: جلسه دادرسی

اتخاذ تصمیم در صورت عدم حضور طرفین

عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند، در ماهیت دعوا، بدون اخذ توضیح، رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.

تفسیر ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی

+ مقصود از «دادخواست ابطال خواهد شد»، این است که دادگاه با توجه به شرایط فوق، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید.[1]


+ صدور قرار ابطال دادخواست در دو حالت ممکن است:

1) در جلسه ای که خواهان برای اخذ توضیح دعوت شده و حاظر نگردیده، خوانده حاضر شده، اما توضیحات او کارساز نباشد.

2) در جلسه ای که خواهان برای اخذ توضیح دعوت شده و حاضر نگردیده، خوانده نیز غایب باشد.[2]


 

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م95، انتشارات میزان.

2. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج1، ش465، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا