قانون مدنی

ماده 953 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب سوم: در مقررات مختلفه

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

تفسیر ماده 953 قانون مدنی

+ تقصیر عبارت است از انجام دادن عملی که شخص نباید مرتکب شود (تعدی) یا ترک عملی که شخص باید انجام دهد (تفریط).[1]


+ برای تمیز تقصیر، معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط موضوع دعوا است که با رفتار متهم به تقصیر سنجیده می‌شود.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، مسئولیت مدنی، ش91، انتشارات سمت.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص606، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا