قانون مدنی

ماده 96 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

چشمه واقِعِه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا اِنتِفاعاً حقی داشته‌ باشد.

تفسیر ماده 96 قانون مدنی

+ مالکیت چشمه نتیجه اجرای اماره تصرف و از مصداق های مالکیت تبعی است.[1]


+ مقصود از بخش دوم ماده که از قاعده استثناء شده ان است که، اثبات داشتن حق بر عین یا منفعت چشمه با مدعی آن است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 83، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا