قانون مدنی

ماده 974 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب اول: در کلیات

مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را ‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

تفسیر ماده 974 قانون مدنی

+ در موردی که عهدنامه پس از قانون امضا شده باشد درحکم قانون جدید است (ماده ۹ قانون مدنی) و می‌تواند آن را نسخ کند یا تخصیص دهد.[1]


+ در فرضی که عهدنامه مقدم بر قانون است، به عنوان قانون خاص با قانون عام جدید نسخ نمی‌شود. در مورد نادری هم که تعارض رفع نشدنی و هر دو از حیث عموم و خصوص برابر است، در حقوق داخلی، دادگاه قانون جدید را اجرا می‌کند. ولی، در روابط بین المللی عهدنامه بر قانون مقدم است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص617، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا