قانون مدنی

ماده 99 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌مگر به اذن او.

تفسیر ماده 99 قانون مدنی

+ به طور معمول، حق ارتفاق نیز مانند حق انتفاع در اثر قرارداد ایجاد می‌شود. جز در مواردی که به حکم قانون ارتفاقی به سود صاحب ملکی ایجاد شده است، هیچکس حق ندارد بدون اذن مالک از ملک او استفاده کند. به عنوان مثال، ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد ‌یا از ملک غیر آب به ملک خود ببرد.[1]

 

ماده 154 قانون مدنی:

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 249، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا