قواعد عمومی قراردادها

شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)

تعریف شرط ضمن عقد: توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می کنند. این نوع توافق تابع عقد دیگر است و استقلال ندارد و در صورت بطلان یا انحلال عقد اصلی، اصولا باطل یا از بین رفته به شمار می آید.شرط بدین معنی شرط ضمن العقد یا ضمن عقد نامیده می‌شود. مفهوم شرط ضمن عقد در حقوق مدنی، تعهدی تبعی که وابسته به تعهد اصلی است.


+ اگر ثابت شود که معامله اصلی باطل بوده است، شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود، هرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد.


+ اگر عقد اصلی غیرنافذ باشد، شرط ضمن عقد نیز غیرنافذ است مثل عقد اکراهی.


+ شروط باطل، طبق قانون مدنی بر دو قسم است:

1) شروطی که باطل است ولی مفسد (مبطل) عقد اصلی نیست؛

2) شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است.[صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 206]


 

ماده ۲۳۲ قانون مدنی:

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳ – شرطی که نامشروع باشد.

 

نکته: واژه “انجام”  در ماده ۲۳۲ قانون مدنی، منحصراٌ ناظر بر شرط فعل است.


+ بطلان شرط، اگر مستند به فعل مشروط‌له نباشد و با جهل به فساد شرط موضوع تراضی قرار بگیرد، به مشروط‌له حق فسخ می‌دهد.[کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م232]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش قواعد عمومی قراردادها به شما پیشنهاد می‌کند:

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا