مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)

اتلاف و تسبیب (مواد 328 تا 335 قانون مدنی)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی به معنی خاص

تعاریف اولیه

تعریف اتلاف: اتلاف آن است که کسی مال دیگری را شخصا (بالمباشره) و به طور مستقیم تلف کند؛ چنانکه لباس دیگری را شخصاً پاره کند یا حیوان دیگری را بکشد یا شیشه پنجره را به طور مستقیم بشکند.

اتلاف از بین بردن عمدی یا غیرعمدی عین یا منفعت متعلق به دیگری است.(آزاد 84)


تعریف تسبیب: تسبیب عبارت است از ایراد خسارت به دیگری به طور غیر مستقیم و از طریق ایجاد سبب؛ چنانکه کسی سگی را تحریک کند و از این طریق به دیگری ضرر رساند یا مالک دیوار شکسته ای در تعمیر آن کوتاهی کند و بر اثر خرابی دیوار به عابری خسارت وارد شود یا شخصی دیوانه یا صغیر غیر ممیزی را وادار به شکستن شیشه ساختمان همسایه کند.


تعریف تقصیر: مفهوم تقصیر عبارت از «رفتار نامتعارف» یا «خروج از رفتار متعارف» است. ممکن است تقصیر عمدی یا غیرعمدی باشد.

اگر قصد نتیجه وجود داشته باشد تقصیر عمدی است و اگر قصد نتیجه در میان نبوده و عمل از روی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی انجام شده باشد، تقصیر غیرعمدی است.

ماده 953 قانون مدنی:

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.


تفریف تعدی: تعدی آن است که شخص عملی را انجام دهد که نباید انجام دهد.

ماده 951 قانون مدنی:

تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.


تعریف تفریط: تفریط عبارت است از ترک عملی که شخص باید انجام دهد.

ماده 952 قانون مدنی:

تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) به شما پیشنهاد می‌کند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا