قواعد عمومی قراردادها

احکام خیارات به طور کلی (مواد 445 تا 457 قانون مدنی)

+ ذوالخیار: آنکه حق خیار دارد در بیع و غیره.


ارث خیار (445)

نکته: هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.


نکته: حق تقدم نام خانوادگی (ماده 41 قانون ثبت احوال)، حق شفعه (823)، حق خیار (445)، حق حبس مبیع، بعد از فوت صاحب حق به ورثه او می‌رسد.(قضاوت 79)


نکته: در معامله زمین، زن نیز حق خیار را به ارث می‌برد.(با توجه به ماده 946 قانون مدنی که گفته زوجه فقط از قیمت اموال غیرمنقول و نه عین آن ارث می‌برد، اینجا حق خیار متفاوت است و زوجه نیز حق خیار را به ارث می برد.)


مثال: در موردی که در عقد بیع زمین، ذوالخیار قبل از اعمال و اجرای حق فسخ خود، وفات یابد و یکی از وراث او زوجه باشد، حق فسخ مطلقا به زوجه نیز به ارث می‌رسد.(آزاد 85)


نکته: در عین حال که همه خیارات به ارث می‌رسند اما خیار شرط تنها خیاری است که طبق دو ماده 446 و 447 ممکن است قابل توارث نباشد.(سراسری 88)


نکته: خیار مجلس در صورتی به ورثه منتقل می‌شود که ورثه در مجلس عقد حضور داشته باشند.(ماده 397 قانون مدنی)


 

خیار شرط به قید مباشرت (446)

نکته: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.


مثال: خیار شرطی که به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شده، در صورت فوت مباشر، چون مختص مشروط‌له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود.(سراسری 91)


 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش خیارات به شما پیشنهاد می‌کند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا