عقود معین

شرکت (مواد 571 تا 606 قانون مدنی)

تعریف شرکت (571)

+ شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ءِ واحد به نحو اِشاعه.


+ تعریف دکترین از عقد شرکت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.


نکته: شیء مذکور در این ماده اعم از عین، دین، منفعت و حق است و عین هم اعم از منقول و یا غیرمنقول است.


نکته: اشاعه از آثار قهری شرکت در مالکیت است و به معنی منتشر بودن حق هر یک از شرکا در اجزای مال مشترک است و تصرف حقوقی در مال مشاع، آزاد است.


نکته: اگر شخص الف مالک عرصه و شخص ب مالک اعیانی آن باشد، هیچکدام از آنها حق درخواست افراز را ندارند.


 

شرکت قهری و اختیاری (572)

نکته: شرکت اختیاری است یا قهری.


نکته: اسباب اشاعه:

  • ارث
  • عقد
  • امتزاج
  • حیازت مباحات

 

شرکت اختیاری (573)

نکته: شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مَزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در اِزاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.


 

شرکت قهری (574)

نکته: شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه اِمتِزاج یا ارث حاصل می‌شود.


 

شرکت در نفع و ضرر (575)

نکته: هر یک از شرکاء، به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.


نکته: در یک شرکت مدنی (غیربازرگانی) مسئولیت شرکا نسبت به بدهی شرکت، به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر کدام به نسبت سهم خود بپردازند.

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ترتیبی که بهاداد برای خواندن مطالب بخش عقود معین به شما پیشنهاد می‌کند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا