قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 مجلس شورای اسلامی مشتمل بر 13 ماده می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

قانون روابط موجر و مستاجر

مصوب 1376/05/26 مجلس شورای اسلامی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
دکمه بازگشت به بالا