قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره (29 ماده و 13 تبصره) در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/3/23 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب 1393/07/15 مجلس شورای اسلامی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29
دکمه بازگشت به بالا