درس حقوق مدنی

قواعد عمومی قراردادها

 1. تعریف عقد و اقسام عقد
 2. عقد لازم و جایز
 3. عقد خیاری
 4. عقد منجز و عقد معلق چیست؟
 5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
 6. اصل حاکمیت اراده
 7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
 8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
 9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
 10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
 11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
 12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
 13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
 14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
 15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
 16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
 17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
 18. معاملات محجورین
 19. عیوب اراده
 20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
 21. اراده: وجود و اظهار اراده
 22. قصد و رضا طرفین معامله
 23. شرایط اساسی صحت معاملات
 24. خیار تعذر تسلیم
 25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
 26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
 27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
 28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
 29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
 30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
 31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
 32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
 33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

وصایا و ارث

 1. وصایا (مواد 825 تا 860 قانون مدنی)

آخرین مطالب سایت (جدید و آپدیت شده)

 • ماده 1044 قانون مدنی

  در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و اِستیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/14] تبصره –  ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. [الحاقی ۱۳۷۰/۸/14] « ماده 1045 قانون مدنیماده 1043 قانون مدنی » تفسیر ماده 1044 قانون مدنی + استیذان: اذن خواستن، اجازه خواستن.  

  ادامه مطلب
 • ماده 299 قانون تجارت

  اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌ خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا‌ تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.  

  ادامه مطلب
 • ماده 567 قانون مدنی

  عامل وقتی مستحق جُعل می‌گردد که متعلق جُعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. « ماده 568 قانون مدنیماده 566 قانون مدنی » تفسیر ماده 567 قانون مدنی + اگر اجرت عین معین باشد، از تاریخ تسلیم نتیجه و انجام دادن کار مطلوب به عامل منتقل می‌شود. در نتیجه، منافع عین (اجرت) از زمان تحقق عقد تا تاریخ انجام دادن کار و تسلیم آن متعلق به جاعل است نه عامل.[1]

  ادامه مطلب
 • ماده 286 قانون مجازات اسلامی

  افساد فی‌الارض هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه…

  ادامه مطلب
 • ماده 53 قانون مدنی

  انتقال عِین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق اِنتِفاع نمی‌شود ولی اگر مُنتَقِل‌اِلیه جاهل باشد که حق اِنتِفاع متعلق به دیگری است ‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. « ماده 54 قانون مدنیماده 52 قانون مدنی » تفسیر ماده 53 قانون مدنی + حق انتفاع حق عینی است و در زمره دیون شخصی مالک نمی آید تا با تغییر او از بین برود. انتقال عین همیشه با رعایت حق منتفع انجام می شود و انتقال گیرنده نیز قائم مقام مالک است. [1] + مالک می تواند در مال خود هرگونه تصرفی که معارض حق انتفاع نباشد بنماید؛ مثلا می تواند ملک خود را، با حفظ حق منتفع، بفروشد یا آن را اجاره دهد، مشروط بر اینکه استفاده از عین مورد اجاره بعد از مدت حق انتفاع شروع گردد.[2] + در صورت انتقال عین، منتقل الیه قائم مقام مالک می شود و حق منتفع به حال خود باقی می…

  ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا