قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره (25 ماده و 4 تبصره) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/10/29 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

قانون پیش فروش ساختمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
دکمه بازگشت به بالا