قانون مدنی

ماده 1043 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب اول: در نکاح » فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج

نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. [اصلاحی 1370٫08٫14]

تفسیر ماده 1043 قانون مدنی

+ نکاح دختر بالغه باکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است. بنابراین اگر دختر باکره یکبار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد، برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد.

← اگر در اثر ورزش و پرش یا عمل جراحی و مانند آن‌ها بکارت دختر زایل شده باشد، وصف باکره از وی سلب نمی‌گردد و هرگاه زنی شوهر اختیار کرده باشد ولی به علت‌ عدم مواقعه، یا حتی با مواقعه، بکارت وی زایل نشده باشد، در این موارد نیز دختر باکره به شمار می‌آید.

اما اگر بکارت دختری در اثر مواقعه شرعی یا غیرشرعی زائل گردد، چنین زنی باکره نیست و به او ثیّبه می‌گویند و این قول مشهور فقهای امامیه است.[1]


+ ثَیّبه: ثیّبه به زنی اطلاق می‌گردد که بکارت وی در اثر مواقعه زایل شده باشد.[1] «معنی ثیبه در لغت نامه دهخدا: زن شوهردیده و از شوهر جدامانده خواه به طلاق و خواه به مرگ شوی.»


+ مواقعه: جماع کردن،  آمیزش کردن

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

مصوبات گذشته ماده 1043 قانون مدنی

+ نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود. (مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱)


+ نکاح دختری  که هنوز شوهر نکرده، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع وعدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید. (اصلاحی آزمایشی ۱۳۶۱/۱۰/۰۸)

منابع

1. صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ش74، تهران، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا