قانون مدنی

ماده 115 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و اَحَدِ شَریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر ‌می تواند در حِصِه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

تفسیر ماده 115 قانون مدنی

+ اگر تجدید بنای دیوار در حصه اختصاصی به دلیلی ممکن نباشد و دفع ضرر به نحو دیگر نیز میسر نشود، شریک ممتنع را می‌توان اجبار کرد (ماده 114 قانون مدنی) و این اجبار ممکن است به اقتضای موارد ناظر به شرکت در بنا یا اجاره یا بیع مبنای مشترک و تقسیم آن باشد (ماده 594 قانون مدنی) و هر ترتیب که کمتر بر سلطه مالک صدمه زند مقدم است.[1]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 90، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا