قانون مدنی

ماده 118 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رَف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید ‌مگر به اذن شریک دیگر.

تفسیر ماده 118 قانون مدنی

+ رف: سکویی برای نشستن


+ تصرفات مادی که هر یک از شرکاء در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است:

1)تصرفاتی که وضعیت دیوار را تغییر می دهد، مانند آن که قسمتی از دیوار را خراب و آن را کوتاه تر نمایند و یا بر روی آن دیوار، دیواری بنا و یا سرتیر بگذارند.

2) تصرفاتی که وضعیت دیوار را تغییر نمی دهد و برای استفاده و انتفاع از آن به عمل می آید مانند عبور از روی دیوار برای رفتن پشت بام اختصاصی و امثال آن.

تصرفات از نوع اول بدون اذن شریک و یا شرکاء دیگر جایز نیست زیرا اینگونه تصرف تجاوز به حق مالکیت شریک دیگر که مالک مشاع دیوار است می باشد.

تصرفات از نوع دوم احتیاج به اجازه شریک ندارد بلکه با منع او نیز می تواند اینگونه تصرفات را بنماید.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 137، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 91، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا