قانون مدنی

ماده 1239 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب دهم: در حجر و قیمومت » فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود، مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌‌علیه وارد شود؛ به علاوه، در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء‌نیت بوده، قیم معزول خواهد شد.

تفسیر ماده 1239 قانون مدنی

+ هرگاه قیم در اداره اموال محجور مرتکب تقصیری شود، چنانکه در حفظ اموال او کوتاهی کند یا آن‌ها را حیف و میل نماید یا به گونه‌ای دیگر از اختیارات خود سوء استفاده کند و از این رهگذر زیانی متوجه مولی علیه گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده است. قانون مدنی در ماده ۱۲۳۸ این قاعده کلی را ذکر کرده و در ماده ۱۲۳۹ مصداقی از آن را بیان نموده است.[1]

 

ماده 76 قانون امور حسبی:

قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که‌دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و محجورین، ش308، انتشارات سمت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا