قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل ششم: امور اتفاقی » مبحث اول: تامین خواسته » 2- اقسام تامین

ترتیب توقیف اموال

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

تفسیر ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی

+ قانونگذار برای جلوگیری از تکرار مقررات مربوط به توقیف اموال و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ آنها و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقولی که از وی نزد شخص ثالث است، مقرر نموده است در این موارد طبق قانون اجرای احکام مدنی عمل شود.[1]


+ مواد 49 تا 112 قانون اجرای احکام مدنی، مربوط به عناوین مذکور در ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.


 

نکات ⇐ ترتیب توقیف اموال

+ مثال: در اجرای قرار تامین خواسته، در خصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامی خوانده مجاز است و نیز اموال منقولی که نزد شخص ثالث دارد مجاز است.(وکالت 1401) به مواد 96 و 87 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.


 

منابع

1. مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج2، ص92، انتشارات فکرسازان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا