قانون مدنی

ماده 134 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور » مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

تفسیر ماده 134 قانون مدنی

+ معبر و مجری معد برای انتفاع مخصوصی است که بین شرکاء مقرر و یا معهود بوده و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند شریک دیگر را مانع از آن گردد.[1]


+ به استناد مواد 125 و 134 قانون مدنی، می توان گفت:

هر یک از شرکاء دیوار مشترک حق دارد در آن به طور متعارف و تا اندازه ای که مزاحم حق شریک دیگر نباشد تصرف کند و در این گونه تصرف نیازی به موافقت شریک دیگر ندارد و حتی با منع او نیز این گونه تصرف مجاز است.

مثلا هر یک از شرکاء می‌تواند از روی دیوار مشترک برای رفتن به بام ساختمان اختصاصی خود، در صورتی که راه طبیعی دیگری نداشته باشد، عبور کند یا به آن تکیه دهد یا حتی قسمتی را که رو به حیاط اوست سفید یا رنگ کند.[2]

 

ماده 125 قانون مدنی:

هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حِصِه اختصاصی خود تصرف‌ بکند، لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن ‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 138، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ص 277، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا