قانون تجارت

ماده 256 قانون تجارت

شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.

« ماده 257 قانون تجارتماده 255 قانون تجارت »

تفسیر ماده 256 قانون تجارت

+ مواردی که وجه برات به علل قانونی مانند ورشکستگی، فوت و… قبل از سررسید پرداخت می‌شود، از حکم مقرر در ماده ۲۵۶ قانون تجارت مستثنی می‌باشد. (1)


+ پرداخت کننده موظف است صحت توالی ظهرنویسان را بررسی کند، ولی نه امضای ظهرنویسان را. زیرا در موقع پرداخت قبلی براتگیر فرصت کافی دارد که درباره دارنده برات تحقیق کافی کند ولی در سررسید چنین فرصتی نخواهد داشت. براتگیری که قبل از سررسید پرداخت می‌کند عملی خارج از قاعده انجام داده است که ممکن است به حقوق دارنده برات لطمه وارد سازد چنان چه زیانی از این عمل عجولانه او به اشخاص دیگر وارد شود، مسئول جبران خسارات آنان خواهد بود.

البته براتگیری که قبل از موعد وجه برات را پرداخت می‌کند برات را دریافت می‌دارد ولی اگر دارنده حقیقی ثابت کند که برات از او دزدیده شده است، می‌تواند تقاضای استرداد آن را نموده و مطالبه وجه آن را در سررسید بنماید. براتگیری که بخواهد وجه برات را قبل از موعد پرداخت کند ممکن است به دارنده ظاهری آن تکلیف کند که برات را در وجه او ظهرنویسی نماید و به این ترتیب دارنده برات تلقی شود. ولی در صورتی که دارنده حقیقی برات بتواند ثابت کند که این ظهرنویسی برای فرار از مسئولیت قبل از پرداخت است این نوع ظهرنویسی معتبر محسوب نخواهد شد. (2)

 

منابع

1. دکتر دمرچیلی و همکاران، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ ۲۵، نشر دادستان، ص ۵۴۶.

2. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ بیست و چهارم، نشر دادگستر، ص ۸۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا