قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل دهم: رسیدگی به دلایل » مبحث ششم: رجوع به‌ کارشناس

ترتیب یا عدم ترتیب اثر به نظر کارشناس

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

تفسیر ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی

+ مانند آنکه نظر کارشناس راجع به اجرت‌المثل زمینی باشد که مساحت آن طبق دلایل غیرقابل انکار موجود در پرونده ده هکتار است، اما کارشناس اجرت‌المثل زمین را بر مبنای پانزده هکتار تعیین نموده و یا زمین در محلی قرار دارد که محققاً مستعد شالی کاری نمی‌باشد، اما کارشناس اجرت‌المثل زمین را به اعتبار استعداد آن برای شالی کاری برآورد نموده است.

← بنابراین هرگاه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی نماید.[1]

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش558، انتشارات دراک.

2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج2، ش490، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا