قانون مدنی

ماده 364 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صَرف، انتقال از حین‌ حصولِ شرط است، نه از حین وقوع بیع.

تفسیر ماده 364 قانون مدنی

+ تصریح ماده بالا به ملکیت مشتری از زمان عقد در بیع خیاری، با انکه در ماده قبل (ماده 363 قانون مدنی) آن را به عبارت دیگر بیان نموده بود، از نظر آن است که استاد حقوقیین شیعه شیخ طوسی بر آن است که در بیع خیاری ملکیت از زمان انقضاء خیار حاصل می‌شود ولی قول مشهور که قانون مدنی پیروی از آن نموده ملکیت را در مورد بیع خیاری مانند بیع مطلق نیز از زمان عقد می‌داند زیرا وجود خیار در عقد، منافات با تملیکی بودن آن ندارد اگر چه ملکیت منتقل الیه مادام که خیار ساقط نشده متزلزل است و کسی که خیار فسخ دارد می‌تواند عقد را بر هم زند و از ادامه آثار آن جلوگیری کند.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 514، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا