قانون مدنی

ماده 382 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

تفسیر ماده 382 قانون مدنی

+ منظور ماده آن است که هرگاه در عقد برای مخارج تسلیم مبیع، بین متعاملین ترتیب خاصی مقرر شده باشد، بر طبق آن عمل می‌نمایند و هرگاه در عقد از بابت مخارج تسلیم ذکری نشده باشد، عرف و عادت محل انعقاد عقد در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که عرف و عادت، طریقه مخصوصی را در نظر نگرفته باشد برای مخارج تسلیم طبق ماده 381 قانون مدنی رفتار خواهد شد.[1]


+ در صورتی که طرفین معامله محلی را برای تسلیم مبیع در عقد معین نمایند و یا هزینه آن را به عهده یکی از متبایعین گذارند و یا آنکه عرف و عادت طرق مخصوصی را ایجاب کند، به دستور ذیل ماده 382 قانون مدنی متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند، یعنی بر خلاف قرارداد قبلی تعهد نمایند و یا بر خلاف عرف و عادت محل، رفتار کنند.[2]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 526، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 527، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا