قانون مدنی

ماده 388 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

تفسیر ماده 388 قانون مدنی

+ حالتی که مبیع تجزیه ناپذیر است و بخشی که تلف شده سبب نقص آن می‌شود، بدون اینکه جزئی از ثمن را به خود اختصاص دهد. در این مورد، انفساخ عقد امکان ندارد. زیرا، در دید عرف نمی‌توان گفت که تمام مبیع یا بخشی از ان تلف شده است. مبیع باقی است، ولی ناقص است. در اراده دو طرف نیز سهمی از ثمن در برابر «وصف کمال» پرداخته نمی‌شود تا بتوان ادعا کرد به همان نسبت تعهد خریدار از بین می‌رود. بنابراین، چاره‌ای جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 111، تهران، انتشارات گنج دانش.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 534، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م388، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا