قانون مدنی

ماده 397 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن » فقره اول: در خیارات » اول: در خیار مجلس

هر یک از متبایعین بعد از عقد، فی‌‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند.

تفسیر ماده 397 قانون مدنی

+ چنانکه آنان متفرق شوند حق فسخ، ساقط می‌گردد. بنابراین هرگاه بین آن دو پرده‌ای آویخته شود یا آنان در دو اطاق مجاور معامله نموده باشند و در اطاق بین آن دو بسته شود حق فسخ زائل نمی‌گردد زیرا عرفا آنها متفرق نشده‌اند و همچنین است هرگاه با یکدیگر از مجلس عقد خارج گردند و در راه همراه باشند ولی هرگاه در راه یکی دیگری را ترک کند بدین نحو که چون دوست خود را ببیند از طرف خود خداحافظی نماید و با او مشغول صحبت شود، متبایعین از یکدیگر جدا شده شناخته می‌شوند و نمی‌توانند پس از آن بیع را به استناد خیار مجلس فسخ نمایند.[1]


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 546، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م397، تهران، انتشارات میزان.

3. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش28، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا