قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل اول: دادخواست » مبحث اول: تقدیم دادخواست

شروع رسیدگی با تقدیم دادخواست

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی

+ منظور از دادگاه صالح، صلاحیت داشتن از نظر محلی است.[1]


+ منظور از شروع رسیدگی، در واقع اقامه دعوای مدنی است.[1]


+ درخواست با دادخواست متفاوت است:

– درخواست عبارت است از خواست انجام امر یا منع از انجام امری از دادگاه و هیچ قالب و شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده است.

– دادخواست عبارت است از اقامه دعوا در دادگاه و شرایط آن نیز مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین شده است.

← ارائه دادخواست در قالب درخواست به دادگاه پذیرفتنی نیست.[1]


 

ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی:

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

منابع

1. حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، م48، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا