قانون مدنی

ماده 527 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل پنجم: در مزارعه و مساقات » مبحث اول: در مزارعه

هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ‌ می‌شود.

تفسیر ماده 527 قانون مدنی

+ هرگاه در موقع عقد مزارعه، زمین قابلیت زراعت را داشته است ولی پس از آن به واسطه خشک شدن آب یا آب گرفتن یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و دفع مانع ممکن نباشد طبق ماده 527 قانون مدنی عقد مزارعه منفسخ می‌شود زیرا عقد صریحاً واقع شده و بعداًَ زمین از قابلیت کشت خارج گشته و نمی‌تواند امر موخر موجب بطلان عقد مقدم گردد. فرض مزبور مانند تلف مورد اجاره پس از قبض در اثناء مدت می‌باشد.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 177، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا