قانون مدنی

ماده 641 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل دهم: در عاریه

مُستعیر مسئول مَنقَصَت ناشی از استعمال مال عاریه نیست، مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

تفسیر ماده 641 قانون مدنی

+ کلمه «منقصت» در لغت نامه دهخدا به معنی، نقصان و عیب است.


+ در فرضی که استعمال مالی در حدود عرف باشد و به میزان آن تصریح نشود، در اینکه آیا مستعیر می‌تواند تا حد تلف از مورد عاریه استفاده کند یا باید مرزی برای آن گفت، اختلاف شده است:

نظر قوی‌تر این است که ظاهر از عاریه دادن این است که مستعیر از عین منتفع شود و آن را به مالک بازگرداند، پس نباید آن را تا حد تلف استعمال کند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م641، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا