قانون مدنی

ماده 677 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل سیزدهم: در وکالت » مبحث سوم: در تعهدات موکل

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.

تفسیر ماده 677 قانون مدنی

+ وکالت عقدی است مجانی، بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمی‌گیرد. ولی، کاری که وکیل به نیابت انجام می‌دهد رایگان نیست، مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده ۶۷۷ قانون مدنی). بنابراین، اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد. این مبلغ تابع عرف و عادت یا اجرت‌المثل کار انجام شده است (ماده ۶۷۶ قانون مدنی).[1]


+ اگر در وکالت دعاوی حق‌الوکاله معین نشود، تابع تعرفه آیین نامه قانون وکالت است.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش68، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م677، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا