قانون مدنی

ماده 685 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث اول: در کلیات

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

تفسیر ماده 685 قانون مدنی

+ رضای مضمون عنه اثری در عقد ندارد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است و بدین وسیله ضامن به عهده می‌گیرد که دین بدهکار را بپردازد. پرداخت دین از جانب دیگری، حتی بی‌اذن بدهکار نیز، امکان دارد.

پس، ضامن می‌تواند بدون دخالت بدهکار تعهد به پرداخت دین او کند (ماده ۶۸۵ قانون مدنی). منتها، اگر ضمان به اذن مدیون انجام گیرد، ضامن می‌تواند پس از تادیه به او رجوع کند و، در صورتی که مأذون نباشد، حق رجوع به مدیون را ندارد.[1]

 

ماده 267 قانون مدنی:

ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌‌کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.


ماده 687 قانون مدنی:

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش151، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا