قانون مدنی

ماده 703 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد، اگرچه دین موجل باشد.

تفسیر ماده 703 قانون مدنی

+ پیش از فرارسیدن اجل دین ضامن حق رجوع به مدیون را ندارد، مگر اینکه خود او به صراحت اذن به ضمان حال داده باشد.[1]

 

ماده 692 قانون مدنی:

در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند، و همچنین می‌تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م703، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا