قانون مدنی

ماده 717 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهاردهم: درضمان عقدی » مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

هرگاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود، هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

تفسیر ماده 717 قانون مدنی

+ هرگاه مضمون عنه، بدون آگاه ساختن ضامن، طلب مضمون له را بپردازد، ضامن بری می‌شود. پس، اگر ضامن در چنین حالتی دوباره دین را به مضمون له پرداخت کند، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. زیرا، آنچه به مضمون عنه پرداخته شده است و مضمون له پولی را بدون استحقاق گرفته است که باید به صاحب آن بازگرداند (ماده ۳۰۱ قانون مدنی).[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش214، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا