قانون مدنی

ماده 74 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث دوم: در وقف

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مِصداق موقوفٌ‌عَلَیهم واقع شود می‌تواند مُنتَفِع گردد.

تفسیر ماده 74 قانون مدنی

+ در وقف عام اگر واقف مصداق موقوف علیهم باشد، می تواند از وقف بهره مند گردد چنانکه وقف بر دانشمندان یا هنرمندان باشد و واقف در شمار آنان قرار گیرد. [1]


+ در وقف بر مصالح عامه و امور خیریه از قبیل مسجد و کاروانسرا و مسافرخانه و مدرسه و مانند اینها هرگاه واقف مصداق  موقوف علیهم واقع شد چون اینگونه اوقاف وقف بر جهت می باشد نه وقف بر افراد، لذا واقف می تواند سهم ببرد، مگر آنکه واقف خروج خود را از آنها قصد کرده باشد که در این صورت واقف سهم نمی برد، زیرا واقف در حکم استثناء است.

ولی هرگاه وقف برای تدریس و تحصیل نماید و خود واقف هم داخل این عناوین باشد یا بعدا داخل شود اگر غرض واقف توزیع بر افراد آن عناوین باشد در حقیقت موقوف علیهم افراد آن خواهند بود و واقف به مقدار سهم خود نمی تواند تصرف کند زیرا نسبت به او وقف بر نفس است.[2]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 343، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 101، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا