قانون مدنی

ماده 771 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. ‌

رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

تفسیر ماده 771 قانون مدنی

+ تعریف رهن: عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می‌گیرد، رهن می‌نامند.[2]


+ رهن مصدر است و در لغت به معنی ثبوت و دوام آمده و به بازداشتن نیز گفته می‌شود.[1]


+ اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده زیرا در عقد رهن، عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می‌شود و مالک نمی‌تواند تصرفات مالکانه خود را به طور کامل نسبت به آن انجام دهد.[1]


+ مالی را که به رهن گذارده می‌شود؛ مورد رهن، مال مرهون یا عین مرهونه می‌نامند.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص452، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش322، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا