قانون مدنی

ماده 779 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل هجدهم: در رهن

هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع‌ می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

تفسیر ماده 779 قانون مدنی

+ در موردی که رهن پیش از موعد دین فاسد شود و در عقد هم شرط شده باشد که نمی‌توان، پیش از رسیدن اجل دین، مورد رهن را فروخت. در این فرض، دیگر نمی‌توان امکان فروش را به تراضی ضمنی منسوب کرد. پس، باید شرط را به دلیل مخالفت با حکم قانون (ماده ۷۷۹ قانون مدنی) باطل و رهن را نافذ شمرد.

زیرا ارتباط این دو تراضی و اهمیت آن در نظر دو طرف چنان نیست که عقد را میان تهی و بی‌محتوا سازد و در قانون مدنی نیز بطلان شرط نامشروع به صحت عقد صدمه نمی‌زند (ماده ۲۳۲ قانون مدنی).[1]


+ برای اطلاعات بیشتر به ماده 777 قانون مدنی رجوع کنید.

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج4، ش360، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا