قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی » مبحث دوم: ابلاغ

تغییر محل ابلاغ

هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده، تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.

تفسیر ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی

+ در خصوص مواد ۷۹ و ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، باید بین «نشانی» و «محل اقامت» تمایز قایل گردید. در حقیقت، چنانچه هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، بی‌آنکه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر دهند در همان محل، نشانی جدیدی برای ابلاغ برگ‌ها به دفتر دادگاه معرفی نمایند دفتر دادگاه باید از آن پس، برگ‌ها را به نشانی جدید تنظیم نماید.

اما در صورتی که اشخاص مزبور به دفتر دادگاه اعلام نمایند که شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر داده‌اند و درخواست ابلاغ برگ‌ها در محل اقامت جدید نمایند، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و «نشانی» خود را در «محل اقامت» جدید نیز اعلام نمایند.[1]


 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج2، ش168، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا