قانون مدنی

ماده 800 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل نوزدهم: در هبه

در صورتی که عین موهوبه در ید مُتَّهِب، باشد محتاج به قبض نیست.

تفسیر ماده 800 قانون مدنی

+ قانونگذار بر مبنای غلبه فرض کرده است که هر مالک از وضع مال خود و متصرف آن آگاه است، پس وقتی آن را به متصرف می‌بخشد، به طور ضمنی اذن در قبض را نیز می‌دهد و بدین ترتیب تعارضی میان ماده ۷۹۸ قانون مدنی و ماده ۸۰۰ قانون مدنی باقی نمی‌ماند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م800، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا