قانون مدنی

ماده 819 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت سوم: در اخذ به شفعه

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری، و در صورتی که متصل باشد، مال شفیع ‌است ولی مشتری می‌تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

تفسیر ماده 819 قانون مدنی

+ در موردی که تردید در متصل یا منفصل بودن نماء است (مانند میوه رسیده بر درخت)، اصل‌عدم انتقال و بقاء در ملک خریدار است.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م819، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا