قانون مدنی

ماده 844 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت چهارم: در وصایا و ارث » باب اول: در وصایا » فصل سوم: در موصی‌به

هرگاه موصی‌به مال معینی باشد، آن مال تقویم می‌شود؛ اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد، مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ‌ثلث کند.

تفسیر ماده 844 قانون مدنی

+ این تقویم بر مبنای ارزش موصی‌به در زمان فوت انجام می شود.[1]


+ با فوت موصی، ورثه مالک تمام دارای او می‌شوند (ماده ۸۶۷ قانون مدنی). موصی می‌تواند ثلث این اموال را به دیگری تملیک کند و حق دارد موصی‌به را به صورت عین معین یا جزء مشاع از ترکه یا بعض از اجزای آن قرار دهد. پس، نمی‌توان موصی را شریک ورثه دانست و کافی است که قیمت موصی‌به از بهای ثلث در زمان فوت تجاوز نکند.[1]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، ش265، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نهم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا